dag-en-nachtopvang-banner1

Dag- en 
nachtopvang

Bij voorkeur groeit elk kind op in de thuissituatie tenzij de veiligheid, de basisbehoeften en/of de ontwikkelingskansen van een kind in het gedrang komen, dan is er nood aan opvang.

In onze residentiële afdeling te Averbode verblijven kinderen voor een korte of langdurige periode. Onze korte opvang biedt rust voor gezinnen in crisissituaties. Bij het zoeken naar een oplossing voor moeilijke gezinssituaties bestaat de mogelijkheid dat kinderen ook langer in de leefgroep blijven. Op onze hoofdvestiging in Averbode zijn er twee leefgroepen: 11jes en Kids. In elke leefgroep verblijven 10 kinderen. Daarnaast heeft De Schommel sinds mei 2021 nog een kleinschalig Woonproject Ten Bosch. Dit is een huis in een woonbuurt waar vijf kinderen wonen. De leefgroepen hebben een gezinsgericht klimaat. Zo zorgen we er o.a. voor dat kinderen uit eenzelfde gezin (broers/zussen) in dezelfde leefgroep kunnen verblijven en er geen breuken ontstaan tussen kinderen. In elke leefgroep bootsen we zoveel als mogelijk de omgeving van een gezin na, waarin ook kinderen van verschillende leeftijden samen opgroeien.

In alles wat we doen stellen we het kind centraal, zijn ontwikkelingskansen zijn onze grootse prioriteit. 

De start van de opvang kan voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Extra info over onze dag- en nachtopvang

Team van leefgroepbegeleiders en huishoudsters

Elke groep heeft een team van leefgroepbegeleiders, huishoudsters en nachtbegeleiders. Samen nemen ze de zorg voor de kinderen op en dit zowel op pedagogisch als praktisch vlak.
De begeleiding bestaat uit de groepswerking en individuele begeleiding. Kernbegrippen voor onze groepswerking zijn: nabijheid, continuïteit, voorspelbaarheid en het oefenen van sociale vaardigheden.
Binnen de individuele begeleiding heeft elk kind een aandachtsbegeleider die het kind opvolgt in zijn gehele ontwikkeling en zorgt voor een begeleiding op maat. Indien nodig is er binnen De Schommel ook speltherapie mogelijk.

leefgroepbegeleiders_1
leefgroepbegeleiders_2
weking-banner

Samen met de ouders

Ouders zijn een belangrijke partner, we nemen samen de zorg op voor het kind. 

De opvang is steeds gekoppeld aan een begeleiding voor het hele gezin. Hierbij vertrekken we van de vragen van ouders. Elk gezin heeft een gezinsbegeleider die op regelmatige basis bij het gezin langs gaat. Opvoedings-, en eventuele contextproblemen komen tijdens deze gesprekken aan bod. Samen stellen we doelen op om krachtgericht mee aan de slag te gaan. 

Tijdens het verblijf werken we intensief aan de relatie en de contacten tussen de ouder en kind, er wordt een bezoekregeling opgesteld en we bieden ouderactiviteiten aan.