klachten-image

U heeft een 
klacht?

 

Graag werken we op een transparante manier samen met jullie. Dit betekent ook dat we aan de slag willen gaan met je vragen, ongenoegens of klachten rond onze werking.

Heb je een vraag of een klacht? Praat erover met je begeleider. Lukt dit niet of ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kan je een klachtenformulier invullen (zie hieronder). Op dat ogenblik wordt jouw klacht aan de directie van De Schommel bezorgd. 

Jouw klacht wordt met de nodige discretie behandeld. Binnen de 14 dagen krijg je een antwoord op jouw klacht. Uiteraard staat het je vrij om steeds te informeren naar de stand van zaken. Je kan je ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

Indien je dit wenst, kan je advies inwinnen bij of contact opnemen met Opgroeipunt (dit is een telefonisch en online meldpunt van Opgroeien waarbij je terecht kan met vragen, klachten, advies of informatie rond de Jeugdhulp) of met het Kinderrechtencommissariaat. 

Verzend hier je bericht, je mag binnen de 14 dagen ons antwoord verwachten