klachten-image

U heeft een 
klacht?

 

Graag werken we op een transparante manier samen met jullie. Dit betekent ook dat we aan de slag willen gaan met jullie vragen, ongenoegens of klachten rond onze werking.

Indien je na een gesprek met onze medewerkers nog steeds niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan je een klachtenformulier invullen (zie hieronder). Op dat ogenblik wordt jouw klacht officieel en wordt ze aan de directie bezorgd. Jouw klacht wordt met de nodige discretie behandeld. Binnen de 14 dagen krijg je een antwoord op jouw klacht. Uiteraard staat het je vrij om steeds te informeren naar de stand van zaken. Indien je dit wenst, kan je advies inwinnen of contact opnemen met de JO-lijn of met het Kinderrechtencommissariaat. 

Verzend hier je bericht, je mag binnen de 14 dagen ons antwoord verwachten