privacy_image

Privacy

De Schommel hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en het respecteren van privacy. In functie van onze hulpverlening verzamelen wij verschillende persoonsgegevens van kinderen en gezinnen. In onze privacyverklaringen willen we informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. De Schommel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation-GDPR).  

Al onze privacyverklaringen kan je hieronder terugvinden.

Privacyverklaring gezinnen mobiele en ambulante begeleiding (versie november 2022).pdf
Privacyverklaring gezinnen residentiële werking (versie november 2022).pdf
Privacyverklaring vrijwilligers (versie november 2022).pdf
Privacyverklaring werken, leveringen en diensten (versie november 2022).pdf