onze-visie

Onze visie

De Schommel streeft naar een toekomst waarbij elk kind in onze regio maximale ontwikkelingskansen krijgt in een veilige en stabiele leefomgeving. We geloven dat we dit kunnen bereiken door het aanbieden van een ruim palet van ondersteuningsmogelijkheden: zowel preventieve als minder preventieve methodieken. Door verbetering en vernieuwing van onze methodieken willen we steeds zo dicht mogelijk aansluiten bij de noden van kinderen, gezinnen en de samenleving.

Onze kernwaarden

De Schommel gelooft sterk in verandering, is voortdurend op zoek naar innovatie en verbetering en biedt een ruim palet aan wetenschappelijke onderbouwde zorgmogelijkheden. Zo hopen we een warm en zorgzaam aanbod te creëren voor gezinnen. We laten ons hierbij inspireren door de Christelijke traditie. Geloof & vertrouwen, liefde & naastenliefde, ijver, eerlijkheid en respect vormen dan ook het kompas van onze dagelijkse werking. Deze kernwaarden weerspiegelen de wijze waarop we onze missie en visie willen realiseren en vormen de basis van onze gedragscode. Ze vormen het kompas voor ons dagelijks handelen met gezinnen, kinderen, bezoekers en collega’s.

Onze visie

Onze missie

De Schommel ondersteunt gezinnen op een professionele manier door hen te versterken in hun ouderschap. Door middel van opvoedingsondersteuning willen we de ontwikkelingskansen van kinderen maximaal bevorderen.

In een maatschappij waarbij niet ieder kind gelijke kansen heeft, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ten aanzien van hen een prioritair engagement aan te gaan, en dit vanuit een liefdevolle dienstbaarheid. In alles wat we doen, stellen we het kind centraal en vormen zijn ontwikkelingskansen onze grootste prioriteit. Door middel van opvoedingsondersteuning willen we deze ontwikkelingskansen maximaal bevorderen.

onze-visie

Op vraag van de ouders

Onze hulpverlening start op vraag van de ouders. Samen met de ouders bespreken we welke aanpak het best aansluit bij hun vragen of noden. Met onze ondersteuning geven we ouders opnieuw de kracht en moed om de opvoeding van hun kinderen zelf in handen te nemen. De ouders blijven altijd verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. 

Positief opvoeden

Wij geloven in een positieve, afgestemde opvoeding, waarbij het welzijn van het kind binnen zijn of haar eigen familie altijd onze prioriteit is.

Snel en vroeg helpen

Door snel en vroegtijdig hulp te bieden bij moeilijke opvoedingssituaties, vermijden we een escalatie van problemen. Samen werken we aan een positieve gezinsomgeving waarbinnen het kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Indien nodig, zijn wij 24 uur op 24 bereikbaar, elke dag van de week, voor eventuele crisisopvang.

onze-visie

Rechten van het kind

Kinderen onder onze begeleiding of opvang vallen onder het decreet ‘betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp’. Dit decreet omvat elf kinderrechten die wij strikt respecteren: recht op jeugdhulp, recht op een bijstandspersoon, recht op een dossier, recht op zakgeld, recht op inspraak, recht op uitleg, recht op een menswaardige behandeling, recht op respect voor het gezin, recht op privacy, recht op meebeslissen over de hulpverlening en recht op het uiten van klachten.

onze-visie

De rechten van kinderen in de jeugdhulp’

Deze brochure is bedoeld voor ouders en volwassenen die instaan voor de opvoeding van minderjarigen. Het bevat informatie over de rechten van minderjarigen in de integrale jeugdhulp.

Download deze brochure (pdf)

onze-visie

Mijn rechten in de jeugdhulp

Deze brochure is bedoeld voor alle jongeren ( -12) die meer willen weten over hun rechten binnen de integrale jeugdhulp.

Download deze brochure (pdf)

onze-visie

Ik en jeugdhulp’

In dit info-boekje worden de rechten in de jeugdhulp op maat van kinderen voorgesteld aan de hand van 11 illustraties.

Download deze brochure (pdf)