Building

Een moderne zorginstelling met een rijke geschiedenis

Ontdek de rijke geschiedenis van De Schommel, die teruggaat tot 1923. Onze reis heeft zich door de jaren heen gevormd en aangepast, met een diepe toewijding aan het ondersteunen van gezinnen en kinderen. Lees verder om meer te weten te komen over onze evolutie naar de moderne zorginstelling die we vandaag zijn.

1923

Opvang ondervoede kinderen

Het centrum wordt opgericht in 1923 als kolonie voor de opvang van zieke en zwakke kinderen (3-18 jaar) die aan ondervoeding lijden door de Eerste Wereldoorlog. In 1926 verandert de naam van het centrum in ‘Nationaal Werk der Katholieke Schoolkolonies’. Na de Tweede Wereldoorlog organiseert de instelling samen met de Christelijke Mutualiteit, vakantiekolonies en worden er tevens activiteiten aan zee georganiseerd.

Duinen en Heide

In 1970 krijgt het centrum de naam Duinen en Heide. Het aantal opnames omwille van gezondheidsproblemen van kinderen daalt en tegelijkertijd is er een stijging van het aantal opnames omwille van sociale problemen binnen het gezin.

1970
1980

Kinderopvangcentrum Duinen en Heide

In 1980 wordt het centrum omgevormd van Schoolkolonie Duinen en Heide naar Kinderopvangcentrum (KOC) Duinen en Heide. Kinderen worden vanaf dit moment opgevangen omwille van probleemsituaties binnen het gezin. Vooral in het beginstadium als Kinderopvangcentrum ligt de focus sterk op het kind. Ouders worden weinig of niet betrokken bij de opvang. Deze manier van werken evolueert over de jaren heen naar een ruimere hulpverlening. Het centrum betrekt ouders intensiever bij de opvang van hun kind en de ouders krijgen meer en meer ondersteuning om hun problemen op te lossen.

een_rijke_geschiedenis_image
1995

Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Ten gevolge van de evolutie binnen de hulpverlening wordt in 1995 het Kinderopvangcentrum door een nieuw besluit omgevormd tot Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Duinen en Heide, kortweg CKG Duinen en Heide. Voortaan kan elk CKG kinderen van 0 tot 12 jaar ambulant (vroeger (semi)-residentieel) opvangen en begeleiden.

CKG De Schommel vzw

In 1997 is een reorganisatie van de vzw Duinen en Heide onvermijdelijk. Het centrum te Averbode richt op 1 januari 1998 een zelfstandige vzw op, namelijk CKG De Schommel. In 1998 wordt er gestart met de bouw van leefgroep ‘De Kids’ en wordt leefgroep ‘De 11jes’ opgeknapt. Tevens wordt er een in Diest een ambulant centrum opgericht met plaats voor 12 kinderen.

1997
2000

Mobiele afdeling Tienen

In 2000 wordt de mobiele afdeling te Tienen opgericht.

rich history banner 2
2008

STOP 4-7

In januari 2008 gaat het STOP 4-7-programma Vlaams-Brabant van start. Dit trainingsprogramma voor kinderen, ouders en leerkrachten wordt aangeboden in samenwerking met CKG Kinderland. Tevens wordt er een huis gekocht te Leuven, waarin onze nieuwe afdeling onder gebracht wordt.

Crisismeldpunt Vlaams-Brabant - 12 jaar

Het Crisismeldpunt Vlaams-Brabant (-12 jaar) wordt in mei 2009 toegekend aan CKG De Schommel. Vanaf januari 2010 wordt het Amberproject vroegtijdige intensieve gezinsondersteuning (wat nu onze intensieve babymobiele werking is), ondergebracht onder CKG De Schommel.

In de zomer van 2010 geeft Kind en Gezin aan dat zij 35 extra CKG-plaatsen voorzien voor heel Vlaams-Brabant. Eind november 2010 komt het heuglijke nieuws dat CKG De Schommel alle 35 extra plaatsen krijgt toegekend. Dit betekent een groei van 50% voor ons centrum. Over de drie afdelingen heen is er bijkomend plaats voor 8 mobiele en 3 vroegtijdige intensieve gezinsbegeleidingen. Vanaf december 2010 start CKG De Schommel als eerste in Vlaams-Brabant met een try-out van het Triple P-programma (Positive Parenting Program) te Leuven en Averbode.

2009
2016

Bijkomende erkenning Crisishulp aan huis

In 2015 was er een uitbreidingsronde voor Crisishulp aan Huis-plaatsen. Als CKG dienden we hiervoor een aanvraag in en deze werd goedgekeurd. Dat betekent dat we vanaf 1 januari 2016 een bijkomende erkenning hebben als dienst Crisishulp aan Huis voor 12 begeleidingsplaatsen op jaarbasis.

geschiedenis_image_1
2020

Agentschap Opgroeien

Op 30 november 2018 keurt De Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. 1 Januari 2020 gaat Opgroeien officieel van start.

Opla

In 2018 gaat een team binnen De Schommel op zoek naar een innovatieve en duurzame oplossing voor de volgende maatschappelijke uitdaging: "Hoe kunnen we een innovatieve, digitale manier ontwikkelen om gezinnen op een wachtlijst al verder te helpen?"
 

Hieruit is Opla ontstaan. Opla is het online OpvoedingsPLAtform dat ontwikkeld is door De Schommel en biedt ondersteuning aan ouders bij uitdagingen in de opvoeding. In 2022 werd Opla geïmplementeerd binnen de werking van De Schommel.

2022
2023

De schommel bestaat 100 jaar!

2023 is een feestelijk jaar! Dan vieren we 100 jaar kolonie en 25 jaar De Schommel.