tros4-12

TROS 4-12

TROS 4-12 staat voor Terug Rust op School en is een begeleidingsprogramma op school voor kinderen van 4 tot 12 jaar met gedragsproblemen.

Wordt jouw kind regelmatig boos op school? Kan jouw kind zichzelf moeilijk onder controle houden op school? Heeft jouw kind problemen om op een positieve manier contact te maken met leeftijdsgenoten? Is het voor jouw kind niet makkelijk om te gehoorzamen op school? Heeft de leerkracht van jouw kind ook moeite met een aanpak te vinden die lijkt te werken ? Slepen deze moeilijkheden al een tijdje aan? Heb je het gevoel hier zonder hulp moeilijk uit te geraken? Dan kan TROS 4-12 jou ondersteuning bieden.

De begeleiding loopt minimum 3 maanden en maximum 6 maanden. We plannen op regelmatige tijdstippen een overleg met alle betrokken partijen.

Tros 4-12

Met de leerkracht(en) en de school:

Tijdens de begeleiding gaan we samen met de leerkracht en de school aan de slag. Wekelijks zijn er gesprekken met de leerkracht en zorgleerkracht. Samen denken we na over een positieve aanpak van de moeilijkheden. We verwachten dat de leerkracht deelneemt aan de 4 leerkrachttrainingen. We denken (indien nodig) met het hele schoolteam na over moeilijke situaties (bv. de speelplaats, de refter, …).

  • We voorzien een training voor (zorg)leerkracht(en), CLB, directie, ...

  • We ondersteunen de leerkracht(en) in de klas en gaan samen nadenken over een positieve aanpak van de moeilijkheden.

  • We denken (indien nodig) samen met het hele schoolteam na over moeilijke situaties zoals bijv. de speelplaats, de reftermomenten, andere moeilijkere momenten, ...

  • We organiseren, op regelmatige basis, ronde tafels met alle betrokken partijen

Met de kinderen:

We gaan maandelijks op individuele basis het kind ondersteunen door het aanleren van een aantal sociaal-emotionele vaardigheden. We bekijken samen welke vaardigheden nog extra oefening nodig hebben. Dit kan gaan over het herkennen van gevoelens bij zichzelf en anderen, hoe ze problemen kunnen oplossen of wat ze kunnen doen om rustig te worden als ze boos zijn. 

Met de ouders:

Voor de ouders zijn er maandelijkse huisbezoeken. We zoeken samen naar manieren waarop ouders hun kind kunnen ondersteunen thuis en op school. Indien nodig bieden we ouders ook ondersteuning in hun contacten met de school en/of andere betrokken partijen.

We zagen na 1 week al
resultaat in de klas

Meld je aan voor TROS 4-12

Via ons online aanmeldformulier kan je je aanmelden voor TROS 4-12.
In de laatste stap van de online aanmelding kan je een tijdslot kiezen voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek staan we klaar om naar jouw verhaal te luisteren en dieper in te gaan op jouw hulpvraag. Dit gesprek is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat we de ondersteuning kunnen aanpassen aan jouw specifieke behoeften.